دپارتمان نرم افزار

آخرین مهلت ثبت نام ترم زمستان:

95/11/28

 

دوره‌های تخصصی آموزش نرم افزار
 

*جهت مشاهده سرفصل مطالب هر دوره آموزشی روی نام آن دوره و جهت مشاهده رزومه مختصر اساتید روی نام استاد مربوطه کلیک نمایید
 

ظرفیت سایت کامپیوتری 24 و ظرفیت کلاس 16 نفر می باشد.

 

زمان شروع کلاس ها: 30 بهمن ماه

 

ورود به قسمت مشاهده نمرات

 

تذکر مهم

برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در کلاس" درج شده است، متقاضیان باید با لپ تاپ شخصی خود در کلاس حاضر شوند و برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در سایت کامپیوتر" درج شده است، متقاضیان می توانند از سیستم های رایانه موجود در سایت استفاده نمایند.

 

نام دوره نسخه نرم افزار نام استاد

ساعت

زمان برگزاری نوع 1 (تومان) نوع 2 (تومان) نوع 3 (تومان)
شبکه های عصبی در
MATLAB
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای سیفی
رزومه...
30 شنبه
17-20
170000 190000 210000
Photoshop
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Photoshop CC 2015 آقای اتابکی
رزومه...
30 شنبه
17-20
170000 190000 210000
MSProject
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
MS Project 2016 آقای عباسی
رزومه...
30 یکشنبه
17-20
170000 190000 210000
Fortran 90
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Intel Visual Fortran 2013

آقای میرعارفین
رزومه...

30

دوشنبه
17-21

170000 190000 210000
 ETABS I
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
ETABS 2016
آقای طهماسبی
رزومه...
40 دوشنبه
17-21
230000 260000 290000
MATLAB
(گروه 1)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای مهاجری
رزومه...
30 سه شنبه
17-20
170000 190000 210000
MATLAB
(گروه 2)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای اشراقی
رزومه...
30 چهارشنبه
17-20
170000 190000 210000
MATLAB
(گروه 3)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای کی نژاد
رزومه...
30 پنجشنبه
13:30-16:30
170000 190000 210000
FLUENT&GAMBIT مقدماتی
سر فصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Gambit 2.4.6
ANSYS Products v17.1
آقای زارع
رزومه...
30 سه‌شنبه
17-20
170000 190000 210000
Safe
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
CSI SAFE 2014
آقای طهماسبی
رزومه...
30 چهارشنبه
17-20
170000 190000 210000
3d Max
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
3ds Max 2017 آقای مسکوکی
رزومه...
50 پنجشنبه
9-13:30
280000 315000 350000
Excel مقدماتی و پیشرفته
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Excel 2016 آقای اشراقی
رزومه...
24 پنجشنبه
9-12
145000 160000 175000
V-ray
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
V-ray 2016 آقای مسکوکی
رزومه...
30 پنجشنبه
14-17
240000 270000 300000
Python
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Python v3.5.1 آقای کسایی
رزومه...
40 جمعه
9-13
230000 260000 290000

دریافت فایل برنامه کلاسها (روزهای کلاس و تعطیلی)

نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

نوع 2: دانشجویان غیر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوع 3: غیر از نوع 1و 2

 

رزومه مختصر
 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب
 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب
 

رزومه مختصر 

سر فصل مطالب
 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

پیوندها


جهت ثبت دوره های پیشنهادی خود فرم زیر را پر نمایید
نام و نام خانوادگی   ایمیل موبایل   دوره  

کد امنیتی
free counters