ترم پاییز 92

ترم پاییز 1392
 

زبان

TouchStone

Elementary(I) Pre-Intermediate(I)

Intermediate(I)

Upper-Intermediate(I)

Elementary(II)

Pre-Intermediate(II)

Intermediate(II)

Upper-Intermediate(II)

 

نرم افزار

Word, Excel & Powerpoint 

Autocad(2D & 3D) MATLAB
(گروه1)
MATLAB
(گروه2)
MATLAB
(گروه3)

Ansys

Fortran 90

3D Max

Asp.net (C# & SQL) Comsol Multiphisics

نمرات زبان


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات زبان


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات زبان


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات زبان


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات AutoCad


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات MATLAB


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات MATLAB


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات Ansys


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات comsol


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات Fortran


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات MATLAB


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات Office


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات asp.net


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات 3dmax


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

پیوندها

کانال تلگرام
صورت مالی شرکت
اساسنامه
کارگاه لاتکس

جهت ثبت دوره های پیشنهادی خود فرم زیر را پر نمایید
نام و نام خانوادگی   ایمیل موبایل   دوره  

کد امنیتی
free counters