دپارتمان نرم افزار

آموزش نرم افزار با مدرک معتبر

آخرین مهلت ثبت نام ترم پاییز:

97/07/26

 

دوره‌های تخصصی آموزش نرم افزار
 

*جهت مشاهده سرفصل مطالب هر دوره آموزشی روی نام آن دوره و جهت مشاهده رزومه مختصر اساتید روی نام استاد مربوطه کلیک نمایید
 

ظرفیت سایت کامپیوتری 24 و ظرفیت کلاس 16 نفر می باشد.

 

زمان شروع کلاس ها: 28 مهرماه

 

ورود به قسمت مشاهده نمرات

 

تذکر مهم

برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در کلاس" درج شده است، متقاضیان باید با لپ تاپ شخصی خود در کلاس حاضر شوند و برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در سایت کامپیوتر" درج شده است، متقاضیان می توانند از سیستم های رایانه موجود در سایت استفاده نمایند.

 

نام دوره نسخه
نرم افزار
نام استاد

ساعت

زمان برگزاری نوع 1 (تومان) نوع 2 (تومان) نوع 3 (تومان)
Adobe Photoshop
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Adobe Photoshop cc18 آقای
خانعلیزاده
رزومه...
30 شنبه
17-20
190000 215000 240000
C# Windows Application
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Visual Studio 2013 آقای قاسم‌شاهی
رزومه
50 شنبه و چهارشنبه
17-20
320000 360000 400000
Illustrator
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Adobe Illustrator cc18 آقای
خانعلیزاده
رزومه...
30 یکشنبه
17-20
190000 215000 240000
Fortran 90
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Intel Visual Fortran 2013

آقای میرعارفین
رزومه...

30

یکشنبه
17-20:30

190000 215000 240000
MATLAB
(گروه 1)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای مهاجری
رزومه...
30 دوشنبه
17-20
190000 215000 240000
MATLAB
(گروه 2)
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2016a آقای اشراقی
رزومه...
30 پنجشنبه
13:30-16:30
190000 215000 240000
MSProject
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
MS Project 2016 آقای عباسی
رزومه...
30 دوشنبه
17-20
190000 215000 240000
Gambit&Fluent
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
  آقای زارع
رزومه...
30 سه‌شنبه
17-20
190000 215000 240000
Excel مقدماتی وپیشرفته
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Excel 2016 آقای عباسی
رزومه...
24 سه‌شنبه
17-20
160000 180000 200000
AUTOCAD(2D&3D)
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
AUTOCAD 2017 آقای اسماعیلی
رزومه...
40 چهارشنبه
17-21
255000 290000 320000
 Comsol Multiphysics
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
  آقای زارعی
رزومه...
40 پنجشنبه
9-13
255000 290000 320000
Python
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
  آقای یزدانی
رزومه...
30 پنجشنبه
9-12
190000 215000 240000
ETABS
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
  آقای گاوزن
رزومه...
48 پنجشنبه
15-19
310000 345000 380000
3d Max
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
3ds Max 2017 آقای مسکوکی
رزومه...
50 جمعه
12:30-17
320000 360000 400000
SAFE
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
  آقای گاوزن
رزومه...
40 جمعه
9-13
255000 290000 320000

دریافت فایل برنامه کلاسها (روزهای کلاس و تعطیلی)

نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

نوع 2: دانشجویان غیر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوع 3: غیر از نوع 1و 2

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزش نرم افزار

رزومه مختصر
 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب
 

رزومه مختصر 

سر فصل مطالب
 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

پیوندها

کانال تلگرام
انجمن شاعران مرده
اساسنامه
کارگاه لاتکس

جهت ثبت دوره های پیشنهادی خود فرم زیر را پر نمایید
نام و نام خانوادگی   ایمیل موبایل   دوره  

کد امنیتی
free counters