ترم تابستان 1392

ترم تابستان 1392
 

زبان

TouchStone

نمرات Elementary I


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Elementary(I)

Pre-Intermediate(I)

نمرات Intermediate I


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Intermediate(I)

نمرات Upper-Intermediate I


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Upper-Intermediate(I)

Elementary(II)

نمرات Pre-Intermediate(II)


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Pre-Intermediate(II)

نمرات Intermediate II


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Intermediate(II)

Upper-Intermediate(II)

 

نرم افزار

Word, Excel & Powerpoint 

نمرات Autocad(2D&3D)


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

نمرات ansys


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Ansys

نمرات matlab


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

MATLAB
(گروه1)

نمرات matlab


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

MATLAB
(گروه2)

Autocad(2D&3D)

نمرات fortran


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Fortran 90

نمرات asp


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

Asp.net (C# & SQL)

نمرات max


جهت اطلاع از برنامه ترم جدید اینجا را کلیک کنید

3D Max

 

شبکه‌های اجتماعی

دسترسی سریع

ثبت نام آنلاین
مشاهده نمرات
آزمون های استخدامی
سود و زیان

جهت ثبت دوره های پیشنهادی خود فرم زیر را پر نمایید
نام و نام خانوادگی   ایمیل موبایل   دوره  

Captcha
کد امنیتی
free counters